Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2020-nji ýylyň 17-nji dekabrynda çykaran 40-Ö belgili buýrugy