Salgylarymyz

Türkmenistan Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 150

+993 (12) 39-19-21

+993 (12) 39-19-71

Akbugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Ahal köçesiniň 5-nji jaýy

+993 (137) 33-6-04,34-0-81

+993 (137) 33-6-74

Balkanabat şäheriniň 144-nji ýaşaýyş jaý toplumynyň 13-nji jaýy

+993 (222) 6-05-44

+993 (222) 6-05-14

Daşoguz şäheriniñ S.Türkmenbaşy şaýolunyň 7-nji jaýy

+993 (322) 9-01-72

+993 (322) 9-01-71

Türkmenabat şäheriniň A.Nyýazow köçesiniň 8-nji jaýy

+993 (422) 3-07-03

+993 (422) 3-20-54;

Mary şäheriniň Gökdepe köçesiniň 4-nji jaýy

+993 (522) 7-05-01

+993 (522) 7-17-83

 • Aşgabat şäher döwlet notarial edarasy - Görogly köçesi, jaý 85. tel: +993 (12) 92-74-85
 • Büzmeýin etrap döwlet notarial edarasy - Bagtyýarlyk etraby, Ruhabat ýaşaýyş jaý tolumy, Bitaraplyk köçesi, jaý 1. tel: +993 (12) 24-27-86
 • Ahal welaýat döwlet notarial edarasy - Änew şäheri, Ahal köçesi; jaý 5. tel: +993 (137) 33-2-51
 • Gökdepe etrap döwlet notarial edarasy - Gökdepe şäheri, Magtymguly şaýoly, jaý 75. tel: +993 (132) 60-0-30
 • Tejen etrap, şäher döwlet notarial edarasy - Häkimlik köçesi, jaý 66. tel: +993 (135) 40-1-01
 • Bäherden etrap döwlet notarial edarasy - Bäherden şäheri, M. Atadurdyýew köçesi, jaý 14. tel: +993 (131) 21-1-67
 • Kaka etrap döwlet notarial edarasy - Kaka şäheri, S.Türkmenbaşy köçesi, jaý 29. tel:+993133 32-5-74
 • Sarahs etrap döwlet notarial edarasy -  Sarahs şäheri, S.A.Nyýazow köçesi, jaý 9. tel: +993 (134) 21-8-44
 • Babadaýhan etrap döwlet notarial edarasy - Babadaýhan şäheri, Gülzar köçesi, jaý 2. tel: +993136 31-2-06
 • Balkan welaýat döwlet notarial edarasy - Balkanabat şäheri, 144-nji ýaşaýyş jaý toplumy, jaý 13. tel: +993 (222) 6-05-32; 6-42-75
 • Türkmenbaşy şäher döwlet notarial edarasy -Kenar etraby Gahryman A. Nyvazow köçesiniň 1-nji "a" jaýy, tel: +993 (243) 5-01-92; 5-01-93
 • Türkmenbaşy etrap döwlet notarial edarasy -  Magtymguly köçesi, jaý 1. tel :+993 (243) 7-97-46
 • Etrek etrap döwlet notarial edarasy -  Türkmenbaşy şaýoly, jaý 16. tel: +993 (245) 4-05-10
 • Esenguly etrap döwlet notarial edarasy - Esenguly şäheri, 9-njy köçesi, jaý-308. tel: +993 (245) 3-22-05
 • Magtymguly etrap döwlet notarial edarasy -  Magtymguly şäheri, Durdy şahyr köçesi, jaý 15. tel: +993 (248) 4-00-58
 • Serdar şäher döwlet notarial edarasy - A.Gurtgeldiýew köçesiniň ugrunda ýerleşýan Serdar Sport desgasynyň jaýy. tel: +993 (246) 5-43-93
 • Hazar şäher döwlet notarial edarasy -  37-nji ýaşaýyş jaý toplumy. tel: +993 (240) 2-41-32
 • Bereket etrap döwlet notarial edarasy -  Bereket şäheri, Ş.Garajaýewa köçesi, jaý 15. tel: +993 (247) 3-19-09;
 • Gumdag şäher döwlet notarial edarasy - S.Ödäýew köçesi, 24-nji ýaşaýyş jaý toplumy, jaý 2 800241 4-45-11;
 • Daşoguz welaýat döwlet notarial edarasy - N.Andalyp köçesi, jaý 46 "A". tel: +993 (322) 9-22-92
 • Köneürgenç etrap, şäher döwlet notarial edarasy - Köneürgenç şäheri, S.A.Nyýazow şaýoly, jaý 21. tel: +993 (347)3-21-83
 • Ruhubelent etrap döwlet notarial edarasy -  Ruhubelent şäheri, Şagadam köçesi, jaý 5. tel: +993 (342) 31-2-38
 • Gubadag etrap döwlet notarial edarasy -  Gubadag şäheri, Özbegistan köçesi, jaý 26. tel: +993 (345) 3-19-76
 • S.Türkmenbaşy etrap döwlet notarial edarasy -  S.Türkmenbaşy şäheri, Gurluşykçy köçesi, jaý 8. tel: +993 (349) 31-4-08
 • S.A.Nyýazow adyndaky etrap döwlet notarial edarasy - S.A.Nyýazow adyndaky şäheri, Senagat köçesi, jaý 5. tel:+993 (348) 3-28-42
 • Görogly etrap döwlet notarial edarasy -  Görogly şäheri, A.Ataýew köçesi, jaý 105/3. tel: +993 (340) 31-4-63
 • Boldumsaz etrap döwlet notarial edarasy -  Boldumsaz şäheri, P.Ýegendurdyýew köçesi, jaý 18. tel: +993 (346) 32-8-38
 • Gurbansoltan eje adyndaky etrap döwlet notarial edarasy - Gurbansoltan eje adyndaky şäheri, Kosmonawtlar löçesi, jaý 9. tel: +993 (343) 3-08-17
 • Akdepe etrap döwlet notarial edarasy -  S. Türkmenbaşy köçesi, jaý 33. tel: +993 (344) 3-23-44
 • Lebap welaýat döwlet notarial edarasy - Türkmenabat şäheri, A.Nyýazow köçesi, jaý 8. tel: +993 (422) 3-05-25, 8 00 422 3-16-85
 • Kerki etrap, şäher döwlet notarial edarasy -  A.Nyýazow köçesi, jaý 7. tel: +993 (444) 2-05-63
 • Döwletli etrap, şäher döwlet notarial edarasy - Şaýoly köçesi, jaý 12.,+993(434)2-01-55
 • Döwletli etrabynyň Dostluk şäher döwlet notarial edarasy - Türkmenistan köçesi, jaý 27. tel: +993 (465) 2-07-27
 • Darganata etrap, şäher döwlet notarial edarasy -  H.Babaýew köçesi, jaý 17. tel: +993 (445) 2-02-17
 • Farap etrap döwlet notarial edarasy -  Magtymguly obasy, Şaýoly köçesi, jaý 20. tel: +993 (448) 2-12-25,8 00 448 3-00-35
 • Dänew etrap, şäher döwlet notarial edarasy - Altyn Asyr köçesi, jaý 3. tel: +993 (446) 2-19-34
 • Dänew etrabynyň Seýdi şäher döwlet notarial edarasy - Azady köçesi, jaý 1. tel: +993 (461) 2-15-40
 • Halaç etrap, şäher döwlet notarial edarasy -  S.A.Nyýazow köçesi, jaý 18/1. tel: +993 (441) 2-01-02
 • Halaç erabynyň Garabekewül şäher döwlet notarial edarasy -  H.Jumagulyýew köçesi, jaý 20. tel: +993 (443) 2-00-87
 • Gazojak şäher döwlet notarial edarasy - Azady köçesi, jaý 504. tel: +993 (438) 2-19-03
 • Hojambaz etrap döwlet notarial edarasy -  S.Nyýazow köçesi, jaý 55. tel: +993 (442) 2-07-97
 • Köýtendag etrap, şäher döwlet notarial edarasy -  Garaşsyzlygyň 22 ýyllygy köçesi, jaý 1. tel: +993 (440) 2-10-52,800 440 2-40-32
 • Köýtendag etrabynyň Magdanly şäher döwlet notarial edarasy -  jaý 16. tel: +993 (431) 2-18-49
 • Saýat etrap, şäher döwlet notarial edarasy -  Watan köçesi, jaý 30. tel: +993 (447) 2-20-70
 • Saýat etrabynyň Sakar şäher döwlet notarial edarasy -  S.Nyýazow köçesi, jaý 9 tel: +993 (449) 2-11-27
 • Çärjew etrap döwlet notarial edarasy -  S.A.Nyýazow şaýoly, jaý 43. tel: +993 (422) 3-26-39
 • Mary welaýat döwlet notarial edarasy - Gökdepe köçesi, jaý 4. tel: +993 (522) 7-05-09
 • Mary etrap döwlet notarial edarasy -  Aşgabat köçesi, jaý 43, tel: +993 (522) 6-76-65
 • Wekilbazar etrap döwlet notarial edarasy -  Aşgabat köçesi, jaý 43. tel:+993 (522) 6-73-75
 • Sakarçäge etrap döwlet notarial edarasy- Daýhan köçesi, jaý 2. tel: +993 (566) 5-05-09
 • Oguzhan etrap döwlet notarial edarasy -  Halklaryň dostlugy köçesi, jaý 19. tel: +993 (559) 6-41-00
 • Garagum etrap döwlet notarial edarasy - Ýagtyýol obasynyň,Atabaýew köçesiniň 15-nji jaýy. tel:+993 (557) 4-12-64,Fax:+993(557)4-12-64
 • Baýramaly şäher döwlet notarial edarasy -  9-njy jaý toplumy. tel: +993 (564) 6-32-83
 • Tagtabazar etrap döwlet notarial edarasy - Magtymguly köçesi, jaý 12. tel: +993 (568) 5-11-13
 • Serhetabat etrap döwlet notarial edarasy -  Adalat köçesi, jaý 18.Tel:+993(561)4-01-91
 • Türkmengala etrap döwlet notarial edarasy - Magtymguly köçesi, jaý 25. tel: +993 (569) 3-11-57,Fax:+993(569)3-11-57
 • Murgap etrap döwlet notarial edarasy -  Azady köçesi, jaý 5. tel: +993 (565)4-00-91
 • Ýolöten etrap döwlet notarial edarasy - Atçapar köçesi, jaý 8. tel: +993(560) 6-01-71
 • Gullugyň Merkezi edarasy- Görogly köçesiniň 85-nji jaýy, tel: (+993 12) 92-38-54;
 • Aşgabat şäher müdirligi - Berkakarlyk etrabynyň 1984 (Puşkin) köçesi 3-nji jaý, tel: (+993 12) 94-08-00;
 • Büzmeýin etrap bölümi - Berkararlyk etrabynyň 1984-nji (Puşkin) köçesiniň 3-nji jaýy, tel: (+993 12) 94-28-57;
 • Bagtyýarlyk etrap bölümi - Berkararlyk etrabynyň 1984-nji (Puşkin) köçesiniň 3-nji jaýy, tel: (+993 12) 94-04-69;
 • Berkararlyk etrap bölümi - Berkakarlyk etrabynyň 1984-nji (Puşkin) köçesi 3-nji jaý, tel: (+993 12) 94-30-97;
 • Köpetdag etrap bölümi - Berkakarlyk etrabynyň 1984 (Puşkin) köçesi 3-nji jaý, tel: (+993 12) 94-07-01;
 • Ahal welaýat müdirligi - Änew şäheriniň Hazar köçesiniň 1-nji jaýy; tel: (+993 137) 41-4-01, 41-0-07;
 • Ak bugdaý etrap bölümi - Änew şäheriniň Hazar köçesiniň 1-nji jaýy; tel: (+993 137) 41-4-42;
 • Babadaýhan etrap bölümi - Babadaýhan şäheriniň Garaşsyzlyk köçesiniň 6-njy jaýy;
 • Bäherden etrap bölümi - Baharly şäheriniň S.Karanow köçesiniň 64-nji jaýy; tel: (+993 131) 2-19-09;
 • Gökdepe etrap bölümi - Gökdepe şäheriniň N.Halmämmedow köçesiniň 10-njy jaýy; tel:(993 132) 6-00-31;
 • Kaka etrap bölümi - Kaka şäheriniň Rowaçlyk köçesiniň 7-nji jaýy; tel: (+993 133) 32-5-94;
 • Sarahs etrap bölümi - Garaman obasynyň Azatlyk köçesiniň 24-nji jaýy; tel: (+993 134) 22-0-25;
 • Tejen etrap, şäher bölümi - Tejen şäheriniň Häkimlik köçesiniň 52-nji jaýy; tel: (+993 135) 7-03-65;
 • Balkan welaýat müdirligi- Balkanabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 156-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy; tel: (+993 222) 6-05-51;
 • Balkanabat şäher bölümi - Magtymguly şaýolunyň 156-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy;tel: (+993 222) 6-04-91, (+993 222) 6-43-96
 • Bereket etrap bölümi - Bereket etrabynyň 1-nji mikroraýonynyň Garagum köçesiniň 19-nji jaýy; tel: (+993 247)  3-40-05;
 • Esenguly etrap bölümi - Esenguly etrabynyň Esenguly şäheriniň 9-njy köçesiniň 308-nji jaýy; tel: (+993 245) 3-32-05;
 • Etrek etrap bölümi - Etrek şäheriniň 1-nji ýaşaýyş jaý toplumy;
 • Gumdag şäher bölümi - Balkanabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 156-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy;
 • Hazar şäher bölümi - Hazar şäheriniň 37-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy;
 • Magtymguly etrap bölümi - Magtymguly şäheriniň Durdy Şähyr köçesiniň 15-nji jaýynda şäher Geňeşiniň edara binasy;
 • Serdar etrap, şäher bölümi - Şosse köçesiniň 10-njy jaýy;
 • Türkmenbaşy etrap bölümi - Türkmenbaşy şäherçesiniň Magtymguly köçesiniň 40 "A" jaýy;tel: (+993 243) 7-95-59;
 • Türkmenbaşy şäher bölümi - Awaza etrabynyň Awaza köçesiniň 6-njy jaýy;tel: (+993 243) 7-05-09, (+993 243) 7-04-09;
 • Daşoguz welaýat müdirligi- Daşoguz şäheriniň S.Türkmenbaşy köçesiniň 7-nji jaýy; tel: (+993 322) 9-05-13;
 • Daşoguz şäher bölümi - S.Türkmenbaşy köçesiniň 7-nji jaýy; tel: (+993 322) 9-22-24;
 • Akdepe etrap bölümi - Akdepe şäheriniň S.Türkmenbaşy köçesiniň 25-nji jaýy; tel:(+993 344) 3-23-72;
 • Boldumsaz etrap bölümi - Boldumsaz şäheriniň P.Ýegendurdyýew köçesiniň 10-njy jaýy;tel: (+993 346) 3-23-50;
 • Görogly etrap bölümi - Görogly şäheriniň T.Ataýew adyndaky köçesiniň 21-nji jaýy;tel:(+993 340) 3-03-31
 • Gubadag etrap bölümi - Gubadag şäherçesiniň Azatlyk köçesiniň 45-nji jaýy;tel: (+993 345) 3-16-10;
 • Gurbansoltan eje adyndaky etrap bölümi - Gurbansoltan eje adyndaky şäherçesiniň Türkmenbaşy şaýolunyň 5-nji jaýy;tel: (+993 343) 3-00-06;
 • Köneürgenç etrap, şäher bölümi - Köneürgenç şäheriniň Ata-Salyh köçesiniň 1-nji jaýy;tel: (+993 347) 3-75-14;
 • Ruhubelent etrap bölümi - Ruhubelent şäherçesiniň Şagadam köçesiniň 7-nji jaýy;tel: (+993 322) 9-22-88;
 • S.A.Nyýazow adyndaky etrap bölümi - Daşoguz şäheriniň S.Türkmenbaşy köçesiniň 7-nji jaýy;tel: (+993 322) 9-22-23;
 • Saparmyrat Türkmenbaşy etrap bölümi - Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şäherçesiniň Gurluşykçy köçesiniň 8-nji jaýy;tel: (+993 349) 3-00-37;
 • Lebap welaýat müdirligi- Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow adyndaky şaýolynyň 115-nji jaýy; tel: (+993 422) 9-30-77, (+993 422) 9-09-10, (+993 422)9-30-66, (+993 422) 9-02-31
 • Türkmenabat şäher bölümi - S.A.Nyýazow adyndaky şaýolynyň 115-nji jaýy;tel: (+993 422) 9-30-72
 • Kerki etrap, şäher bölümi - Kerki şäheriniň S.Nyýazow köçesiniň 17-nji jaýy;tel: (+993 444) 2-03-13
 • Dänew etrap, şäher bölümi - Dänew etrabynyň Dänew şäheriniň S.A.Nyýazow köçesiniň 88-nji jaýy;tel: (+993 446) 2-26-00
 • Dänew etrabynyň Seýdi şäher bölümi - Dänew şäheriniň S.A.Nyýazow köçesiniň 88-nji jaýy;tel: (+993 446) 7-14-43
 • Saýat etrap, şäher bölümi - Saýat şäheriniň S.A.Nyýazow köçesiniň 40-njy jaýy;tel: (+993 447) 2-31-17
 • Saýat etrabynyň Sakar şäher bölümi - Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow adyndaky şaýolynyň 115-nji jaýy;tel: (+993 447) 5-03-06
 • Halaç etrap, şäher bölümi - Halaç şäheriniň S.A.Nyýazow köçesiniň 15-nji jaýy;tel: (+993 441) 2-21-88
 • Halaç etrabynyň Garabekewül şäher bölümi - Halaç şäheriniň S.A.Nyýazow köçesiniň 15-nji jaýy;tel: (+993 441) 2-12-66
 • Köýtendag etrap, şäher bölümi - Magdanly şäheriniň Ýaşlyk köçesiniň 16-njy jaýy;tel: (+993 440) 5-05-51
 • Köýtendag etrabynyň Magdanly şäher bölümi - Magdanly şäheriniň Ýaşlyk köçesiniň 16-njy jaýy;tel: (+993 440) 5-05-51
 • Çärjew etrap bölümi -Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şaýolunyň 115-nji jaý;tel: (+993 422) 9-30-75(+993 422) 9-30-73
 • Farap etrap bölümi - Farap şäheriniň Gurbansoltan eje köçesiniň 19-njy jaýy;tel: (+993 448) 2-12-38
 • Döwletli etrap, şäher bölümi - Döwletli etrabynyň Miras geňeşliginiň Miras obasynyň Galkynyş köçesiniň 1-nji jaýy;
 • Döwletli etrabynyň Dostluk şäher bölümi - Dostluk şäheriniň Türkmenistan köçesiniň 28-nji “A” jaýy;tel: (+993 434) 4-06-14
 • Hojambaz etrap bölümi -Hojambaz şäheriniň S.Nyýazow köçesiniň 14-nji jaýy;tel: (+993 442) 2-16-69
 • Darganata etrap bölümi - Darganata şäheriniň H.Babaýew köçesiniň 15-nji jaýy;tel: (+993 445) 2-16-55
 • Mary welaýat müdirligi- Mary şäheriniň Agzybirlik köçesiniň 25-nji jaýy; (+993 522) 7-45-02
 • Mary şäher bölümi - Mary şäheriniň Agzybirlik köçesiniň 25-nji jaýy; (+993 522) 7-57-42
 • Baýramaly etrap, şäher bölümi - Baýramaly şäheriniň 9-njy ýaşaýyş jaý toplumy; (+993 564) 6-02-90
 • Ýolöten etrap, şäher bölümi - Ýolöten şäheriniň Dostluk köçesiniň 6-njy jaýy; (+993 560) 6-07-04
 • Serhetabat etrap, şäher bölümi - Serhetabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 26-njy jaýy; (+993 561) 40-4-42
 • Mary etrap bölümi - Mary şäheriniň Magtymguly adyndaky köçesiniň 2-nji jaýy; (+993 522) 6-97-57
 • Wekilbazar etrap bölümi - Mollanepes adyndaky şäherçesiniň Türkmenistan köçesiniň 10-njy jaýy; (+993 558) 6-10-51
 • Garagum etrap bölümi - Garagum etraby, “Ýagty ýol” şäherçesi, Garagum köçesi; (+993 564) 6-02-90
 • Türkmengala etrap bölümi - Türkmengala şäheri, Magtymguly köçesiniň 25-nji jaýy; (+993 569) 3-00-57
 • Sakarçäge etrap bölümi - Sakarçäge şäherçesiniň Daýhan köçesiniň 2-nji jaýy; (+993 566) 5-05-75
 • Oguzhan etrap bölümi - Şatlyk şäheriniň Gazçylar bulwary köçesiniň 52-nji jaýy; (+993 559) 6-52-77
 • Murgap etrap bölümi - Murgap şäherçesiniň G.Sähetmyradow adyndaky köçesiniň 8-nji jaýy; (+993 565) 4-00-34
 • Tagtabazar etrap bölümi - Tagtabazar şäherçesiniň Azady köçesiniň 12-nji jaýy; (+993 568) 5-14-15

Habarlaşmak üçin