Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksi № 422-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013
Türkmenistanyň raýat kodeksi № 294-1, Kabul edilen senesi: 17.07.1998
Türkmenistanyň Gümrük kodeksi № 137-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010
Türkmenistanyň Jenaýat kodeksi № 104-IV., Kabul edilen senesi: 10.05.2014
Türkmenistanyň konstitusion kanuny 448-V, Kabul edilen senesi: 14.09.2016
Türkmenistanyň Suw kodeksi , Kabul edilen senesi:
Türkmenistanyň Saýlaw kodeksi , Kabul edilen senesi:
Türkmenistanyň Howa kodeksi , Kabul edilen senesi:
Türkmenistanyň Tokaý kodeksi , Kabul edilen senesi:
№ 28-IV, Kabul edilen senesi: 18.04.2009
Türkmenistanyň Zähmet kodeksi , Kabul edilen senesi:
«Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyny № 245-II, Kabul edilen senesi: 25.10.2004
Ekologiýa auditi hakynda , Kabul edilen senesi:
Alkogolyň zyýanly täsiriniň öňüni almak hakynda № 99-VI, Kabul edilen senesi: 01.12.2018
Radioýygylyk spektri hakynda № 77-VI., Kabul edilen senesi: 20.10.2018
Ulag howpsuzlygy hakynda , Kabul edilen senesi:
Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda № 655-V, Kabul edilen senesi: 25.11.2017
Erkin ykdysady zolaklar hakynda № 620-V, Kabul edilen senesi: 09.10.2017
Hukuk namalary hakynda № 589-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017
Haýyr-sahawat işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Ganyň donorlygy hakynda , Kabul edilen senesi:
Muzeýler we muzeý işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Pagtaçylyk hakynda , Kabul edilen senesi:
Alyjylar jemgyýetleri hakynda , Kabul edilen senesi:
Hossarlyk we howandarlyk hakynda , Kabul edilen senesi:
Ekologiýa howpsuzlygy hakynda , Kabul edilen senesi:
Bosgunlar hakynda , Kabul edilen senesi:
Däneçilik hakynda № 521-V, Kabul edilen senesi: 20.03.2017
Binagärlik işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Kärende hakynda , Kabul edilen senesi:
Adalatçy hakynda , Kabul edilen senesi:
Psihiatrik kömek bermek hakynda , Kabul edilen senesi:
Türkmenistanyň adalat edaralary hakynda № 407-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016
Kinematografiýa hakynda № 412-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016
Ösümlikleri goramak hakynda № 413-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016
Mahabat hakynda , Kabul edilen senesi:
Döwlet gullugy hakynda № 363-V, Kabul edilen senesi: 26.03.2016
Türkmenistanyň paýtagtynyň hukuk ýagdaýy hakynda № 368-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016
Söwda işi hakynda № 370-V, Kabul edilen senesi: 26.03.2016
Derman üpjünçiligi hakynda , Kabul edilen senesi:
Meýletinçilik hakynda , Kabul edilen senesi:
Eýeçilik hakynda № 306-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015
Atçylyk we atly sport hakynda , Kabul edilen senesi:
Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda (rejelenen görnüşi) № 305-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015
Notariat we notarial işi hakynda № 262-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015
Şähergurluşyk işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Professional sport hakynda , Kabul edilen senesi:
Balaryçylyk hakynda , Kabul edilen senesi:
Öri meýdanlary hakynda № 267-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015
Rieltorçylyk işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Galyndylar hakynda , Kabul edilen senesi:
Maldarçylykda tohumçylyk işi hakynda № 226-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015
Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda № 223-V., Kabul edilen senesi: 23.05.2015
Bedenterbiýe we sport hakynda № 260-VI., Kabul edilen senesi: 22.08.2020
Demir ýol ulagy hakynda , Kabul edilen senesi:
Ýerasty baýlyklar hakynda 160-V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014
Kazyýet hakynda (rejelenen görnüşi) № 134-V, Kabul edilen senesi: 08.11.2014
Auditorçylyk işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Gymmatly kagyzlar bazary hakynda , Kabul edilen senesi:
Neşirýat işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Teatr we teatr işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Weterinariýa işi hakynda № 143-V., Kabul edilen senesi: 08.10.2014
Daşary ykdysady iş hakynda , Kabul edilen senesi:
Ekologiýa seljermesi hakynda , Kabul edilen senesi:
Elektrik energetikasy hakynda , Kabul edilen senesi:
Innowasiýa işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda № 70-V., Kabul edilen senesi: 3.05.2014
Tebigaty goramak hakynda , Kabul edilen senesi:
Sertifikatlaşdyrmak hakynda № 459-IV., Kabul edilen senesi: 18.12.2013
Ylmy edaralar hakynda , Kabul edilen senesi:
Daýhan hojalygy hakynda , Kabul edilen senesi:
Diplomatik gulluk hakynda , Kabul edilen senesi:
Diplomatik derejeler hakynda , Kabul edilen senesi:
Bilim hakynda , Kabul edilen senesi:
Haýwanat dünýäsi hakynda , Kabul edilen senesi:
Awtomobil ulagy hakynda , Kabul edilen senesi:
Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda № 355-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012
Ätiýaçlandyryş hakynda , Kabul edilen senesi:
Standartlaşdyrmak hakynda № 343-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012
Ösümlik dünýäsi hakynda , Kabul edilen senesi:
Şypahana işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Statistika hakynda , Kabul edilen senesi:
Migrasiýa hakynda № 290-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012
Syýasy partiýalar hakynda , Kabul edilen senesi:
Karz birleşmeleri hakynda , Kabul edilen senesi:
Baha kesmek işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Himiýa howpsuzlygy hakynda , Kabul edilen senesi:
Agyz suwy hakynda 136-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010
Türkmenistanda adwokatura we adwokatlyk işi hakynda № 105-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010
Tohumçylyk hakynda , Kabul edilen senesi:
Syýahatçylyk hakynda № 107-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010
Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary hakynda 109-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010
Gümrük gullugy hakynda 91-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010
Medeniýet hakynda № 92-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010
Aragatnaşyk hakynda , Kabul edilen senesi:
Migrasiýa gullugy hakynda 76-IV, Kabul edilen senesi: 21.11.2009
Ozon gatlagyny goramak hakynda , Kabul edilen senesi:
Radiasiýa howpsuzlygy hakynda , Kabul edilen senesi:
Türkmenistanyň Mejlisi hakynda № 15–IV, Kabul edilen senesi: 09.01.2009
Uglewodorod serişdeleri hakynda № 208-III, Kabul edilen senesi: 20.08.2008
Täjirçilik syry hakynda , Kabul edilen senesi:
Kärhanalar hakynda № 28-II, Kabul edilen senesi:
Paýdarlar jemgyýetleri hakynda , Kabul edilen senesi:
Lizing hakynda , Kabul edilen senesi:
Gidrometeorologiýa işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Girew hakynda , Kabul edilen senesi:
Telekeçilik işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda № 201-VI., Kabul edilen senesi: 30.11.2019
Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalyny döretmek hakynda № 204-VI., Kabul edilen senesi: 30.11.2019
Ekologiýa maglumaty hakynda № 227-VI., Kabul edilen senesi: 14.03.2020
, Kabul edilen senesi:
Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksi № 28-IV, Kabul edilen senesi: 18.04.2009
Hukuk bozulmalarynyň öňüni almak hakynda № 259-VI, Kabul edilen senesi: 22.08.2020
Adatdan daşary ýagdaýda halkara ynsanperwer kömegi hakynda № 261-VI, Kabul edilen senesi: 22.08.2020