Türkmenistanyň Administratiw Hukuk Bozulmalary Hakynda Kodeksi № 422-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013
Türkmenistanyň Raýat Kodeksi № 294-1, Kabul edilen senesi: 17.07.1998
Türkmenistanyň Gümrük Kodeksi № 137-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010
Türkmenistanyň Jenaýat-Ýerine Ýetiriş Kodeksi № 164-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011
Türkmenistanyň Jenaýat kodeksi , Kabul edilen senesi: 01.05.2014
Türkmenistanyň Konstitusiýasy 448-V, Kabul edilen senesi: 14.09.2016
Türkmenistanyň Suw Kodeksi , Kabul edilen senesi:
Türkmenistanyň Býujet Kodeksi , Kabul edilen senesi:
Türkmenistanyň Saýlaw Kodeksi , Kabul edilen senesi:
Türkmenistanyň Howa Kodeksi , Kabul edilen senesi:
Türkmenistanyň Tokaý Kodeksi , Kabul edilen senesi:
Türkmenistanyň Zähmet Kodeksi , Kabul edilen senesi:
Ekologiýa auditi hakynda , Kabul edilen senesi:
Radioýygylyk spektri hakynda , Kabul edilen senesi:
Ulag howpsuzlygy hakynda , Kabul edilen senesi:
Erkin ykdysady zolaklar hakynda , Kabul edilen senesi:
Hukuk namalary hakynda , Kabul edilen senesi:
Haýyr-sahawat işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Ganyň donorlygy hakynda , Kabul edilen senesi:
Muzeýler we muzeý işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Pagtaçylyk hakynda , Kabul edilen senesi:
Alyjylar jemgyýetleri hakynda , Kabul edilen senesi:
Hossarlyk we howandarlyk hakynda , Kabul edilen senesi:
Ekologiýa howpsuzlygy hakynda , Kabul edilen senesi:
Bosgunlar hakynda , Kabul edilen senesi:
Däneçilik hakynda , Kabul edilen senesi:
Däneçilik hakynda , Kabul edilen senesi:
Binagärlik işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Kärende hakynda , Kabul edilen senesi:
Adalatçy hakynda , Kabul edilen senesi:
Psihiatrik kömek bermek hakynda , Kabul edilen senesi:
Kinematografiýa hakynda , Kabul edilen senesi:
Ösümlikleri goramak hakynda , Kabul edilen senesi:
Kinematografiýa hakynda , Kabul edilen senesi:
Ösümlikleri goramak hakynda , Kabul edilen senesi:
Mahabat hakynda , Kabul edilen senesi:
Döwlet gullugy hakynda , Kabul edilen senesi:
Söwda işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Derman üpjünçiligi hakynda , Kabul edilen senesi:
Meýletinçilik hakynda , Kabul edilen senesi:
Ýangyn howpsuzlygy hakynda , Kabul edilen senesi:
Eýeçilik hakynda , Kabul edilen senesi:
Atçylyk we atly sport hakynda , Kabul edilen senesi:
Şähergurluşyk işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Professional sport hakynda , Kabul edilen senesi:
Balaryçylyk hakynda , Kabul edilen senesi:
Öri meýdanlary hakynda , Kabul edilen senesi:
Rieltorçylyk işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Galyndylar hakynda , Kabul edilen senesi:
Bedenterbiýe we sport hakynda , Kabul edilen senesi:
Demir ýol ulagy hakynda , Kabul edilen senesi:
Ýerasty baýlyklar hakynda , Kabul edilen senesi:
Kazyýet hakynda , Kabul edilen senesi:
Auditorçylyk işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Gymmatly kagyzlar bazary hakynda , Kabul edilen senesi:
Neşirýat işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Teatr we teatr işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Weterinariýa işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Daşary ykdysady iş hakynda , Kabul edilen senesi:
Ekologiýa seljermesi hakynda , Kabul edilen senesi:
Elektrik energetikasy hakynda , Kabul edilen senesi:
Innowasiýa işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Tebigaty goramak hakynda , Kabul edilen senesi:
Sertifikatlaşdyrmak hakynda , Kabul edilen senesi:
Ylmy edaralar hakynda , Kabul edilen senesi:
Daýhan hojalygy hakynda , Kabul edilen senesi:
Diplomatik gulluk hakynda , Kabul edilen senesi:
Diplomatik derejeler hakynda , Kabul edilen senesi:
Bilim hakynda , Kabul edilen senesi:
Haýwanat dünýäsi hakynda , Kabul edilen senesi:
Awtomobil ulagy hakynda , Kabul edilen senesi:
Ätiýaçlandyryş hakynda , Kabul edilen senesi:
Standartlaşdyrmak hakynda , Kabul edilen senesi:
Ösümlik dünýäsi hakynda , Kabul edilen senesi:
Şypahana işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Statistika hakynda , Kabul edilen senesi:
Migrasiýa hakynda , Kabul edilen senesi:
Syýasy partiýalar hakynda , Kabul edilen senesi:
Karz birleşmeleri hakynda , Kabul edilen senesi:
Baha kesmek işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Himiýa howpsuzlygy hakynda , Kabul edilen senesi:
Agyz suwy hakynda , Kabul edilen senesi:
Tohumçylyk hakynda , Kabul edilen senesi:
Syýahatçylyk hakynda , Kabul edilen senesi:
Gümrük gullugy hakynda , Kabul edilen senesi:
Medeniýet hakynda , Kabul edilen senesi:
Aragatnaşyk hakynda , Kabul edilen senesi:
Migrasiýa gullugy hakynda , Kabul edilen senesi:
Ozon gatlagyny goramak hakynda , Kabul edilen senesi:
Radiasiýa howpsuzlygy hakynda , Kabul edilen senesi:
Türkmenistanyň Mejlisi hakynda , Kabul edilen senesi:
Uglewodorod serişdeleri hakynda № 208-III, Kabul edilen senesi: 20.08.2008
Daýhan birleşikleri hakynda , Kabul edilen senesi:
Täjirçilik syry hakynda , Kabul edilen senesi:
Elektron resminama hakynda , Kabul edilen senesi:
Kärhanalar hakynda , Kabul edilen senesi:
Paýdarlar jemgyýetleri hakynda , Kabul edilen senesi:
Lizing hakynda , Kabul edilen senesi:
Gidrometeorologiýa işi hakynda , Kabul edilen senesi:
Girew hakynda , Kabul edilen senesi:
Telekeçilik işi hakynda , Kabul edilen senesi: