Hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi

Hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi

Salgysy: Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasy (Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 150-nji jaý)

Wagty: sagat 10:00-dan 12:00-a çenli

Wekiller: Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň wekilleri we                 Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasy

Habarlaşmak üçin: 39-19-21, 39-19-20

Iýun
24.06.2017 Şenbe
Iýul
08.07.2017 Şenbe
22.07.2017 Şenbe
Awgust
12.08.2017 Şenbe
26.08.2017 Şenbe
Sentýabr
09.09.2017 Şenbe
23.09.2017 Şenbe
Oktýabr
07.10.2017 Şenbe
21.10.2017 Şenbe
Noýabr
11.11.2017 Şenbe
25.11.2017 Şenbe
Dekabr
09.12.2017 Şenbe
23.12.2017 Şenbe