Hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi

Hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi

Salgysy: Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasy (Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 150-nji jaý)

Wagty: sagat 10:00-dan 12:00-a çenli

Wekiller: Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň wekilleri we                 Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasy

Habarlaşmak üçin: 39-19-21, 39-19-20

Awgust
12.08.2017 Şenbe
26.08.2017 Şenbe
Sentýabr
09.09.2017 Şenbe
23.09.2017 Şenbe
Oktýabr
07.10.2017 Şenbe
21.10.2017 Şenbe
Noýabr
11.11.2017 Şenbe
25.11.2017 Şenbe
Dekabr
09.12.2017 Şenbe
23.12.2017 Şenbe