Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetinin we Dowlet howpsuzlyk genesinin bilelikdaki mejlisini gecirdi, ona welayatlaryn we Asgabat saherinin hakimleri hem cagyryldy. Mejlisin barsynda yurdumyzyn Garassyzlygynyn 25 yyllyk sanly bayramyna bagyslanyp gecirilen dabaraly yorisin jemleri jemlenildi hem-de kabir mohum meselelere seredildi.

Milli Liderimiz yygnananlara yuzlenip, biz su gun berkarar dowletimizin mukaddes Garassyzlygynyn 25 yyllyk sanly bayramyny dabaraly bellap gecyaris, caryek asyryn dowamynda bitirilen agirt uly islere yene-de bir gezek goz aylayarys diydi. Hormatly Prezidentimiz merdana halkymyzyn ahli kyncylyklary yenip gecip, kuwwatly hazirki zaman dowletini doretmegi basarandygyna buysanyandygymyzy belledi.

Ata Watanymyzyn Garassyzlygynyn 25 yyllyk sanly bayramyna bagyslanan dabaraly harby yoris we rayatlarymyzyn bayramcylyk yorisi yokary derejede we guramacylykly gecirildi. Dowlet Bastutanymyz bular barada aytmak bilen, Garassyz dowletimizin doranden bari parahatcylyk soyuji yurt bolup duryandygyny yene-de bir gezek ayratyn belledi. Turkmenistan oz yglan eden Bitaraplyk hukuk yagdayyny alyp baryan dowlet syyasatynyn esasynda goydy. Bu hukuk yagdayy Birlesen Milletler Guramasy tarapyndan iki gezek tassyklandy.

Sunun bilen birlikde, milli Liderimiz biz mahriban Watanymyzy ygtybarly goramagy basarmalydyrys diyip aytdy. Su maksat bilen Garassyzlyk yyllarynda hazirki zaman Yaragly Guycleri doredildi, Guryyer gosunlarymyz, Harby-howa we Harby-Deniz Guyclerimiz in hazirki zaman yaraglary bilen upjun edildi.

Mejlisin dowamynda Turkmenistanyn Prezidenti, yurdumyzyn Yaragly Guyclerinin Belent Serkerdebasysy gosun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow yurdumyzyn harby we hukuk gorayjy edaralarynyn maddy-enjamlayyn binyadyny has-da berkidendikleri hem-de dabaraly harby yorise onat tayyarlyk gorup, ony yokary derejede gecirendikleri ucin, Turkmenistanyn Garassyzlygynyn sanly bayramy mynasybetli dabaraly yorise gatnasan harby we hukuk gorayjy edaralaryn yolbascylaryny, harby gullukcylaryny we isgarlerini yubiley medaly bilen sylaglamak baradaky degisli resminamalara gol cekdi.

Sunun bilen baglylykda, milli Liderimiz Dowlet howpsuzlyk genesinin sekretary, goranmak ministri Y.Berdiyewe dabaraly harby yorise gatnasyjylara sylaglaryn su gun
̈alk hakydasy۠yadygarlikler toplumynda dabaraly yagdayda gowsurylmagyny guramagy tabsyrdy.

Mejlisin barsynda milli Liderimiz degisli yolbascylara bayramcylyk carelerinin ahlisinin yokary guramacylyk derejesinde gecirilmegini upjun etmek babatda anyk gorkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetinin we Dowlet howpsuzlyk genesinin bilelikdaki mejlisini tamamlap, ona gatnasyjylary sanly sene mynasybetli yene-de bir gezek gutlady we olara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyn gullap osmegi, mahriban halkymyzyn bagtyyar durmusda yasamagy ugrunda alyp baryan islerinde uly ustunlikleri arzuw etdi.

 

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi