1. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 177-VI., Kabul edilen senesi: 05.10.2019


2. Haryt nyşanlary hakynda
№ 141-VI., Kabul edilen senesi: 08.06.2019


3. Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary hakynda
, Kabul edilen senesi: 08.06.2019


4. Ekologiýa auditi hakynda
№ 122-VI, Kabul edilen senesi: 02.03.2019


5. Rasionalizatorçylyk işi hakynda
№ 123-VI., Kabul edilen senesi: 02.03.2019