1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy hakynda
№ 155-IV, Kabul edilen senesi: 27.11.2010


2. Türkmenistanyň Gümrük kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 137-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010


3. Agyz suwy hakynda  
№ 136-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010


4. Türkmenistanda adwokatura we adwokatlyk işi hakynda  
№ 105-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


5. Tohumçylyk hakynda
№ 106-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


6. Syýahatçylyk hakynda
№ 107-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


7. Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda
№ 108-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


8. Ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet hakynda  
№ 109-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


9. Gümrük gullugy hakynda  
№ 91-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


10. Medeniýet hakynda
№ 92-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


11. Aragatnaşyk hakynda
№ 93-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


12. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän döwlet eýeçiligi hakynda
№ 94-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010