1. Täjirçilik syry hakynda  
№ 53-II, Kabul edilen senesi: 19.12.2000


2.   Elektron resminama hakynda  
№ 54-II, Kabul edilen senesi: 19.12.2000


3.  Kärhanalar hakynda
№ 28-II, Kabul edilen senesi: 15.06.2000


4. Türkmenistanyň Araçy suduny döretmek hakynda    
№ 16-II, Kabul edilen senesi: 14.02.2000