1. Haryt nyşanlary hakynda
№ 141-VI., Kabul edilen senesi: 08.06.2019


2. Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary hakynda
, Kabul edilen senesi: 08.06.2019


3. Ekologiýa auditi hakynda
№ 122-VI, Kabul edilen senesi: 02.03.2019


4. Rasionalizatorçylyk işi hakynda
№ 123-VI., Kabul edilen senesi: 02.03.2019