1. Türkmenistanyň Konstitusiýasy
448-V, Kabul edilen senesi: 14.09.2016