1. Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda
№ 158 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


2. Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda
№ 159 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


3. Ýerasty baýlyklar hakynda
№ 160 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


4. Kazyýet hakynda
№ 134-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


5. Ýerine ýetiriş önümçiligi we kazyýet ýerine ýetirijileriniň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 135-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


6. Kazyýet-bilermenlik işi hakynda
№ 137-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


7. Auditorçylyk işi hakynda
№ 138-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


8. Gymmatly kagyzlar bazary hakynda
№ 139-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


9. Sarp edijileriň hukuklaryny goramak hakynda
№ 140-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


10. Neşirýat işi hakynda
№ 141-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


11. Teatr we teatr işi hakynda
№ 142-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


12. Weterinariýa işi hakynda
№ 143-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


13. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda
№ 144-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


14. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 147-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


15. «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunyna goşmaçalary girizmek hakynda
№ 148-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


16. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda
№ 149-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


17. Türkmenistanyň Zähmet kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 150-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


18. Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda
№ 151-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


19. «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda
№ 152-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


20. Daşary ykdysady iş hakynda
№ 103-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


21. Ekologiýa seljermesi hakynda
№ 108-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


22. Elektrik energetikasy hakynda
№ 104-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


23. Halkara täjirçilik arbitražy hakynda
№ 101-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


24. Innowasiýa işi hakynda
№ 106-V, Kabul edilen senesi: 16.08.2014


25. Iýmit önümleriniň howpsuzlygynyň we hiliniň üpjün edilmegi hakynda
№ 105-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


26. Ylmy-tehnologiýa parklary hakynda
№ 107-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


27. Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda
№ 70-V, Kabul edilen senesi: 03.05.2014


28. Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy hakynda
№ 73-V., Kabul edilen senesi: 03.05.2014


29. Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakynda
№ 74-V, Kabul edilen senesi: 03.05.2014


30. Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda
№ 35-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


31. Türkmenistanyň Býujet kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 37-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


32. Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda
№ 38-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


33. Döwlet ylmy-tehniki syýasaty hakynda
№ 39-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


34. Tebigaty goramak hakynda
№ 40-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


35. Türkmenistanyň Býujet Kodeksi
№ 37-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014