1. Dine uýmak erkinligi we dini guramalar hakynda  
№ 199-П, Kabul edilen senesi: 21.10.2003


2.   Türkmenistanyň Döwlet Tugrasy (gerbi) hakynda  
№ 191-П, Kabul edilen senesi: 15.08.2003


3. Türkmenistanyň Döwlet Tugrasy hakynda
№ 191 –II , Kabul edilen senesi: 15.08.2003