Hukuk kömeginiň görnüşleri

Resminamalary kanunlaşdyrmak

Giňişleýin
Hukuk kömegini bermek işini ygtyýarlylandyrmak

Giňişleýin
Adwokatura

Giňişleýin
Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyny (RÝNÝ) bellige almak

Giňişleýin

2020-nji ýylda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi