Wesýetnama tassyklananda (düzülende) haýsy resminamalar talap edilýär?

“Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, notarial hereketini amala aşyrmak üçin ýüz tutan adamyň şahsyýetini anyklamak onuň şahsyýetine degişli islendik şübhelenmeleri aradan aýyrýan pasportynyň ýa-da beýleki resminamalarynyň esasynda geçirilýär. Kämillik ukyby bolan adamlaryň Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň talaplaryna laýyklykda düzülen we olaryň hut özleri tarapyndan berlen wesýetnamalary tassyklanylýar. Wesýetnama tassyklananda wesýet edijiden onuň wesýet edilýän emläge bolan hukugyny tassyklaýan subutnama bermegi talap edilmeýär. Şol sebäpli, wesýetnama tassyklananda wesýet edijiniň öz ýanynda pasportynyň (ýa-da onuň ornuny tutýan resminamasynyň) bolmagy ýeterlikdir.


Kanundan giňişleýin okamak