Nika şertnamasy üýtgedilip ýa-da ýatyrylyp bilnermi?

Nika şertnamasy är-aýalyň ylalaşmagy boýunça islendik wagt üýtgedilip ýa-da ýatyrylyp bilner. Nika şertnamasyny üýtgetmek ýa-da ýatyrmak hakynda ylalaşyk edil nika kontrakty ýaly görnüşde we tertipde amala aşyrylýar.

Nika şertnamasyny ýerine ýetirmekden ýa-da üýtgetmekden bir taraplaýyn ýüz dönderilmegine ýol berilmeýär.

Nika şertnamasynyň hereketi nikanyň bozulan pursatyndan bes edilýär.

Kanundan giňişleýin okamak