Miras haýsy ýerde ýüze çykýär?

Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1085-nji maddasyna laýyklykda, mirasyň ýüze çykan ýeri diýlip, miras galdyryjynyň ýaşan ýeri hasaplanylýar.


Kanundan giňişleýin okamak