Wesýet ediji ätiýaçlyk üçin mirasdar belläp bilermi?

Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1129-njy maddasyna laýyklykda, wesýet edijiniň bellän mirasdary miras ýüze çykýança aradan çyksa ýa-da mirasy almasa ýa miras hukugyndan mahrum edilen bolsa, şeýle ýagdaý üçin wesýet ediji wesýetnamada beýleki mirasdary (ätiýaçlyk) belläp biler.

Kanundan giňişleýin okamak