Wesýetnama barada maglumat kime berilip biliner?

“Notariat  we  notarial  işi hakynda” Türkmenistanyň  Kanunynyň 9-njy maddasyna laýyklykda, wesýetnama barada maglumatlar wesýet edijiniň diri wagtynda onuň özüne berilýär, wesýet ediji ölenden soň bolsa, wesýet edijiniň mirasdarlaryna berilýär.

Kanundan giňişleýin okamak