Döwlet belligine alnan kadalaşdyryjy hukuk namalar

Namanyň ady Döwlet belligine alnan senesi Namanyň bellige alyş belgisi
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 16-njy iýunynda çykaran 161-iş buýrugy 04.07.2020 1354
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 15-nji iýunynda çykaran 68 belgili buýrugy 30.06.2020 1353
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 18-nji iýunynda çykaran 162-iş belgili buýrugy 30.06.2020 1352
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 3-nji iýunynda çykaran 66 belgili buýrugy 27.06.2020 1351
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 3-nji iýunynda çykaran 65 belgili buýrugy 27.06.2020 1350
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 11-nji iýunynda çykaran 159-iş belgili Buýrugy 27.06.2020 1349
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň 2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda çykaran 310-Ö belgili buýrugy 27.06.2020 1348
Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2020-nji ýylyň 8-nji iýunynda çykaran 29-iş belgili buýrugy 23.06.2020 1345
Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2020-nji ýylyň 4-nji iýunynda çykaran 27-iş belgili buýrugy 23.06.2020 1344
Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2020-nji ýylyň 4-nji iýunynda çykaran 28-iş belgili buýrugy 18.06.2020 1343
Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň 2020-nji ýylyň 05-nji iýunynda çykaran 34-Ö belgili buýrugy 12.06.2020 1341
Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2020-nji ýylyň 15-nji maýynda çykaran 24-iş belgili buýrugy 12.06.2020 1340
“Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 14-nji maýynda çykaran 55-iş belgili buýrugy 12.06.2020 1339
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2020-nji ýylyň 22-nji maýynda çykaran 56-Ö belgili buýrugy 12.06.2020 1338
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 11-nji maýynda çykaran 57 belgili buýrugy 12.06.2020 1337