(Duş - Anna: 09.00 - 18.00) | Tel: +993 (12) 39-19-21 | E-mail: info@minjust.gov.tm

Ministrlik hakynda

Türkmenistanyň Adalat ministrligi adalat edaralarynyň ulgamynda döwlet syýasatyny durmuşa geçirmegi üpjün edýän merkezi ýerine ýetiriji häkimiýet edarasy bolup durýar. Ministrlik öz işinde Türkmenistanyň Konstitusiýasyny, Türkmenistanyň kanunlaryny...

dowamy oka

Sungata bagyşlanan gün

dowamy 29.07.2016

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow welosipedli gezelenç etdi

dowamy 28.07.2016

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary

dowamy 23.07.2016

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

dowamy 23.07.2016

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärlerine

dowamy 21.07.2016

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

dowamy 07.07.2016

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

dowamy 06.07.2016

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

dowamy 05.07.2016

“Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy bilen bagly tejribede ýüze çykýan derwaýys meseleler“ atly okuw maslahaty geçirildi

“Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy bilen bagly tejribede ýüze çykýan derwaýys meseleler“ atly okuw maslahaty geçirildi

dowamy 02.07.2016

Hukuk kömegi barada

Hukuk kömegi

RÝNÝ

Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyny (RÝNÝ) bellige almak


2016-njy ýylyň 1-nji apreline çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

Hukuk Maglumatlary


Türkmenistanyň web-saýtlary

Go to top of page